با آرزوی سلامتی و آرامش ، برای تمامی دوستان و همراهان همیشگی بارابان .

روزگارتان همراه با آرامش

حرفی تازه حرکتی تازه

آخرین اخبار و به روزرسانی ها :

بالاترین سطر تازه ترین است

-- شروع گردآوری محتوا به سبک کنونی از بهمن 1395

-- ایراد بخش مطالب بیشتر مرتفع شد    و    همچنین استایل نمایش آخرین مطالب تغییر کرد به تاریخ 13 / 12 / 1395

-- آیتم جدول پخش ورزشی اضافه شد به تاریخ 16 / 9 / 1395

-- جهت بهبود کارایی در عملکرد سیستم و سرعت بارگذاری صفحات کل سیستم بازنگری شد در تاریخ  2 / 8 / 95

-- بخش از گوشه کنار وب به کل بازنویسی شد در تاریخ 13 / 7 / 95

-- محتوای مقالات جهت استفاده بهتر از منابع آموزشی اضافه د در  5 / 7 / 95

-- سرویس بخش time از یاهو به سرویس دهنده دیگر تغییر پیدا کرد در تاریخ 10 / 8 / 94

-- بخش ظاهر روزنامه ها جهت نمایش بهتر در دستگاه موبایل در تاریخ 28 /3 / 94 به روز رسانی شد

-- بخش اخبار و آگهی های استخدامی در تاریخ 25 / 1 / 94 اضافه شد

-- بخش از گوشه و کنار وب با هدف معرفی برنامه های کاربردی در تاریخ 15 / 1 / 94 اضافه شد

-- قالب سایت جهت نمایش بهتر در موبایل واکنش گرا شد در تاریخ 4 / 1 / 94

-- بخش time به روز رسانی شد . در تاریخ 18 / 12 / 93

-- بخش ظاهری وب سایت به روز رسانی شد . تاریخ 29 / 10 / 93

-- بخش روزنامه ها و تاریخ نگار به روز رسانی مجدد شدند . تاریخ : 1 / 8 / 93

-- بخش روزنامه ها و خبرگزاری ها به آدرس news.fave.ir درتاریخ 1 / 6 / 93 اضافه شد

-- بخش تاریخ نگار در تاریخ 24 / 5 / 93 به روز رسانی شد

-- اضافه شدن بخش تاریخ نگار و آب و هوا به آدرس time.fave.ir در تاریخ 1 / 4 / 93

--  بخش ظاهری سایت و هسته آن به روز رسانی شد . در تاریخ 31 /2 /93

-- بخش کارتون در تاریخ 92/11/28 به سایت اضافه شد

-- بخش تماس با وب سایت و ثبت نظرات برای ارتباط بهتر با مخاطبین در تاریخ 92/11/5 اضافه شد

-- هسته اصلی fave در تاریخ 92/8/1 روی نت قرار گرفت .پاداش خدمت

افتاده درختی که به خود می بالید

از داغ تبر به خاک غم می نالید

گفتم چه کسی به ریشه ات زد گفتا

آن کس که به زیر سایه ام می خوابید

تصویر روز

کارتون