با آرزوی سلامتی و آرامش ، برای تمامی دوستان و همراهان همیشگی بارابان .

روزگارتان همراه با آرامش

  • گروه فیو
  • گروه فیو
  • گروه فیو

اضافات Babylon js

تاریخ ثبت : 1395/01/26
نویسنده / مترجم : David Catuhe

 

موارد اضافه شده و جدید در Babylon.js

 

وبسایت برنامه

تاریخ نگارش : 28 / 3 / 13941
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
بخشش بزرگان

بخشش دیگران دلیلش ضعیف بودن شما نیست ، آنها را می بخشید چون آن قدر قوی هستید که می دانید آدم ها اشتباه می کنند .

تصویر روز

کارتون