رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

اضافات Babylon js

تاریخ ثبت : 1395/01/26
نویسنده / مترجم : David Catuhe

 

موارد اضافه شده و جدید در Babylon.js

 

وبسایت برنامه

تاریخ نگارش : 28 / 3 / 13941
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
دل شکستن

قلب آدمی به سان شیشه است . زمانی که شکست ، دیگر هرگز مثل قبل نخواهد شد . پس تا توانی دلی به دست آور که دل شکستن هنر نمی باشد

تصویر روز

کارتون