رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

دیترویت 2016

تاریخ ثبت : 1394/12/29
نویسنده / مترجم : wikipg

 

گزارش تصویری نمایشگاه خودرو دیترویت 2016

تاریخ نگارش : 23 / 10 / 1394


4
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست