رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

آشنایی با grunt

تاریخ ثبت : 1394/11/10
نویسنده / مترجم : De Rosa

 

پنج کاری که ابزار Grunt برای بهبود کارایی وب سایت شما انجام می دهد .

تاریخ نگارش : 5 / 6 / 13930
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
وفاداری

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش هیچ نداشته باشد ، وفاداری یک مرد زمانی معلوم می شود که همه چیز داشته باشد

تصویر روز

کارتون