رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

انتخاب کارت شبکه

تاریخ ثبت : 1394/12/26
نویسنده / مترجم : محمد امین زاده

 

راهنما خرید کارت شبکه

تاریخ نگارش : 10 / 5 / 1394


0
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست