رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

یادگیری برنامه نویسی

تاریخ ثبت : 1394/12/22
نویسنده / مترجم : فرشته ابوحمزه

 

چه زبان‌ها و فریمورک هایی رو برای سال پیش رو انتخاب کنیم

تاریخ نگارش : 13 / 10 / 13942
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
وفاداری

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش هیچ نداشته باشد ، وفاداری یک مرد زمانی معلوم می شود که همه چیز داشته باشد

تصویر روز

کارتون