رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

محدودیت های nosql

تاریخ ثبت : 1394/12/22
نویسنده / مترجم : نیما سامانی

توضیح سه تا از محدودیت‌های پایگاه داده‌های نوع nosql

تاریخ نگارش : 21 / 6 / 1394



0
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
بخشش بزرگان

بخشش دیگران دلیلش ضعیف بودن شما نیست ، آنها را می بخشید چون آن قدر قوی هستید که می دانید آدم ها اشتباه می کنند .

تصویر روز

کارتون