ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان را به تمام عاشقان آن حضرت

 تسلیت عرض می نماییم .

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست