با آرزوی سلامتی و آرامش ، برای تمامی دوستان و همراهان همیشگی بارابان .

روزگارتان همراه با آرامش

بررسی GET و POST

تاریخ ثبت : 1394/12/15
نویسنده / مترجم : رضا مجیدی

 

بررسی متد های GET و POST

تاریخ نگارش : 31 / 1 / 1394


php

1
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست