با آرزوی سلامتی و آرامش ، برای تمامی دوستان و همراهان همیشگی بارابان .

روزگارتان همراه با آرامش

  • گروه فیو
  • گروه فیو
  • گروه فیو

مقدمه ای بر js

تاریخ ثبت : 1394/12/15
نویسنده / مترجم : David Green


 

مقدمه‌ای بر جاوا اسکریپت با رویکرد تابع گرا

تاریخ نگارش : 4 / 3 / 13940
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
پاداش خدمت

افتاده درختی که به خود می بالید

از داغ تبر به خاک غم می نالید

گفتم چه کسی به ریشه ات زد گفتا

آن کس که به زیر سایه ام می خوابید

تصویر روز

کارتون