رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

مانیتورینگ در لینوکس

تاریخ ثبت : 1394/12/11
نویسنده / مترجم : Himanshu Arora

 

معرفی و کار با ابزار پیشرفته مانیتورینگ فرایند ها در لینوکس

تاریخ نگارش : 8 / 9 / 13930
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
جدایی

درک کنید که آدم ها عوض می شوند و گاهی دیگر با زندگی ما سازگار نیستند . باید بیاموزیم که این را بپذیریم ، مسیرمان را جدا کنیم و به راه خود ادامه دهیم.

تصویر روز

کارتون