رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

انتخاب گرافیک کارت

تاریخ ثبت : 1394/12/08
نویسنده / مترجم : ساره مشفق

 

راهنمای انتخاب و خرید یک کارت گرافیک مناسب

تاریخ نگارش : 31 / 3 / 1394


2
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
بی توجهی

گاهی مردم هیچ توجهی به کارهایی که برایشان انجام می دهیم نمی کنند ، تا زمانی که از انجام آن کار دست بکشیم .

تصویر روز

کارتون