رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

کوتاه کردن لینک

تاریخ ثبت : 1394/12/03
نویسنده / مترجم : ابراهیم درویش

 

سرویس کوتاه کننده لینک گوگل با سرویس go.gl

تاریخ نگارش : 8 / 10 / 1394


2
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
حساب زندگی

از حساب خالی نمی توان چیزی برداشت کرد . اگر از آدم ها انتظار محبت دارید ، باید در حساب عاطفی آنها سرمایه گذاری مناسبی کرده باشید .

تصویر روز

کارتون