با آرزوی سلامتی و آرامش ، برای تمامی دوستان و همراهان همیشگی بارابان .

روزگارتان همراه با آرامش

  • گروه فیو
  • گروه فیو

روتر بومی

تاریخ ثبت : 1394/12/03
نویسنده / مترجم : مهر

 

ایران در حال تولید روتر های بومی با امکانات پیشرفته

تاریخ نگارش : 31 / 3 / 1394


2
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
درس زندگی

زمانی که تصمیم می گیرم که از اشتباهاتم درس بگیرم ، زندگی از جایی که نخوانده ام از من امتحان می گیره .

تصویر روز

کارتون