رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

درک android webview

تاریخ ثبت : 1394/12/02
نویسنده / مترجم : Abbas Suterwala

 

توضیحاتی پیرامون android webview

تاریخ نگارش : 23 / 2 / 13942
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست