با آرزوی سلامتی و آرامش ، برای تمامی دوستان و همراهان همیشگی بارابان .

روزگارتان همراه با آرامش

  • گروه فیو
  • گروه فیو

بررسی کابل شبکه

تاریخ ثبت : 1394/12/01
نویسنده / مترجم : محمد امین زاده

 

بررسسی انواع کابل شبکه و شیوه صحیح سوکت زنی

تاریخ نگارش : 21 / 11 / 1394


1
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
پاداش خدمت

افتاده درختی که به خود می بالید

از داغ تبر به خاک غم می نالید

گفتم چه کسی به ریشه ات زد گفتا

آن کس که به زیر سایه ام می خوابید

تصویر روز

کارتون