رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

بررسی کابل شبکه

تاریخ ثبت : 1394/12/01
نویسنده / مترجم : محمد امین زاده

 

بررسسی انواع کابل شبکه و شیوه صحیح سوکت زنی

تاریخ نگارش : 21 / 11 / 1394


1
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
خوشبختی

بهتر است تنها باشید اما خوشبخت ، تا اینکه با کسی باشید که همه کار برایش انجام می دهید و او در عوض هیچ کاری انجام نمی دهد

تصویر روز

کارتون