با آرزوی سلامتی و آرامش ، برای تمامی دوستان و همراهان همیشگی بارابان .

روزگارتان همراه با آرامش

  • گروه فیو
  • گروه فیو

نوع سیستم عامل

تاریخ ثبت : 1394/11/26
نویسنده / مترجم : Lowell Heddings

 

پیدا کردن ورژن و نام سیستم عامل و همچنین فهمیدن نوع معماری آن در لینوکس

تاریخ نگارش : 7 / 10 / 13931
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
حضرت علی (ع)

بدان که تو تنها برای آخرت آفریده شده ای ، نه برای دنیا و برای فنا آفریده شده ای و نه برای بقا و برای رفتن و نه ماندن و برای مزدن نه زنده ماندن

تصویر روز

کارتون