رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

نوع سیستم عامل

تاریخ ثبت : 1394/11/26
نویسنده / مترجم : Lowell Heddings

 

پیدا کردن ورژن و نام سیستم عامل و همچنین فهمیدن نوع معماری آن در لینوکس

تاریخ نگارش : 7 / 10 / 13931
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
شکسپیر

به جای تاج گل بزرگی که پس از مرگم بر سر مزارم می آوری ، شاخه ای از آن را همین امروز که هستم به من هدیه کن

تصویر روز

کارتون