رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

ایجاد فرم در wp

تاریخ ثبت : 1394/11/20
نویسنده / مترجم : Collins

 

ایجاد فرم ثبت نام سفارشی در وردپرس

تاریخ نگارش : 7 / 7 / 1393


3
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
ترس از مرگ

شخصی از رسول خدا در مورد ترس از مرگ سوال کرد و ایشان فرمودند : چون شما آخرتتان را خراب و دنیایتان را آباد می کنید ، طبعا بدتان می آید از آبادی به خرابه منتقل شوید

تصویر روز

کارتون