با آرزوی سلامتی و آرامش ، برای تمامی دوستان و همراهان همیشگی بارابان .

روزگارتان همراه با آرامش

دیواره آتش pfsense

تاریخ ثبت : 1396/05/16
نویسنده / مترجم : رامین نجارباشی

 

 این ابزارها هر چند توانایی جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه را دارا هستند ولی امکان ردیابی و تشخیص حملات را نداشته و در این زمینه باید از سیستم‌های مدیریت یک‌پارچه تهدیدات (UTM) و یا سیستم‌های جلوگیری و تشخیص نفوذ (IPS/IDS) استفاده نمود.

به اشتراک بگذارید

3
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست

تصویر روز

کارتون