رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

به روزرسانی در اوبونتو

تاریخ ثبت : 1394/11/19
نویسنده / مترجم : Lowell Heddings

 

فعال کردن به روز رسانی امنیتی خودکار در سیستم عامل اوبونتو لینوکس

تاریخ نگارش : 18 / 9 / 13934
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
صبوری اطرافیان

شما هم کمی به رفتار خودت توجه داشته باش ! . زیرا خوب ترین و صبور تیرین انسان ها هم آستانه تحملشان حدی دارد

تصویر روز

کارتون