رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

پوشه DCIM

تاریخ ثبت : 1394/11/19
نویسنده / مترجم : Chris Hoffman

 

چرا دوربین ها تصاویر گرفته شده را در پوشه DCIM قرار میدهند

تاریخ نگارش : 16 / 9 / 1393


5
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
جدایی

درک کنید که آدم ها عوض می شوند و گاهی دیگر با زندگی ما سازگار نیستند . باید بیاموزیم که این را بپذیریم ، مسیرمان را جدا کنیم و به راه خود ادامه دهیم.

تصویر روز

کارتون