با آرزوی سلامتی و آرامش ، برای تمامی دوستان و همراهان همیشگی بارابان .

روزگارتان همراه با آرامش

  • گروه فیو
  • گروه فیو
  • گروه فیو

فعمیدن نوع cms

تاریخ ثبت : 1394/11/14
نویسنده / مترجم : مجید جعفری

 

ازکجا متوجه شویم سایت مورد نظر از چه سیستم مدیریت محتوایی استفاده می کند

تاریخ نگارش : 17 / 11 / 13924
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
پاداش خدمت

افتاده درختی که به خود می بالید

از داغ تبر به خاک غم می نالید

گفتم چه کسی به ریشه ات زد گفتا

آن کس که به زیر سایه ام می خوابید

تصویر روز

کارتون