رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

تهیه بکاپ از سایت

تاریخ ثبت : 1394/11/14
نویسنده / مترجم : محمدعلی اکبری

 

تهیه پشتیبان از وب سایت به صورت خودکار در لینوکس

تاریخ نگارش :  2 / 8 / 13944
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
من به یادت هستم

آنگاه که دوست داری کسی همواره به یادت باشد ، به یاد من باش که همواره به یاد تو هستم . آیه ۱۵۲ سوره بقره

تصویر روز

کارتون