با آرزوی سلامتی و آرامش ، برای تمامی دوستان و همراهان همیشگی بارابان .

روزگارتان همراه با آرامش

  • گروه فیو
  • گروه فیو
  • گروه فیو

مقدمه ای بر verlet js

تاریخ ثبت : 1395/01/26
نویسنده / مترجم : Hathibelagal

 

آشنایی با یک موتور فیزیک قدرتمند با نام Verlet.js

تاریخ نگارش : 27 / 3 / 13940
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
مراقبت

برخی مردان بیشتر روی چگونگی به دست آوردن یک زن تمرکز می کنند . اما وقتی به دستشان آوردند ، تمرکزشان را برای چگونگی نگه داشتن او از دست می دهند

تصویر روز

کارتون