رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

مقدمه ای بر verlet js

تاریخ ثبت : 1395/01/26
نویسنده / مترجم : Hathibelagal

 

آشنایی با یک موتور فیزیک قدرتمند با نام Verlet.js

تاریخ نگارش : 27 / 3 / 13940
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
لائوتسه

یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز میشود , طولانی ترین سفرها با اولین قدم شروع می شوند . پس گام اول را بردار .

تصویر روز

کارتون